Vad är RS-virus?

RS-virus översikt

RSV står för Respiratoriskt Syncytialt Virus. Det är ett mycket vanligt virus som lätt kan föras över från person till person.

Hos spädbarn orsakar RSV oftast lätta till måttliga förkylningssymtom. Men hos spädbarn med särskilda riskfaktorer kan det orsaka allvarliga lunginfektioner som behöver behandlas på sjukhus.

När är det RSV-säsong?

RSV-utbrott kan inträffa när som helst på året. De inträffar oftast under kalla vintermånader och varar i genomsnitt i 5 månader. Eftersom RSV-säsongen kan variera i olika regioner är det alltid bäst att fråga din mottagning/BVC när det inträffar i din region.

Varje vecka mellan oktober och maj sammanställer Folkhälsomyndigheten en översikt av antalet rapporterade fall av RS-virus i respektive län. På deras hemsida kan du se hur det ser ut där du vistas. Siffrorna bygger på laboratoriers och barnklinikers frivilliga rapporter till myndigheten. Det ger en bra bild av virusets utbredning över Sverige under säsongen.

 

 

Hur sprids RSV?

RSV sprids lätt genom nysningar, hosta eller

genom att röra vid någonting som har viruset på sig.

 

 

Vilka är symtomen på RSV-infektion?

Symtom på RSV kan till en början likna förkylningssymtom. Det tar tre till sex dygn från det att man blivit smittad av RS-virus till det att man får symtom. En lindrigare infektion går över på en till två veckor, men de som får en allvarligare nedre luftvägsinfektion får en mer utdragen sjukdom med andningsbesvär och hosta upp till ett par veckor. Symptom kan vara:

  • Lätt feber
  • Rinnande näsa
  • Torrhosta
  • Halsont
  • Lätt huvudvärk

De flesta barn får inte en allvarlig RSV-infektion. Men hos dem som får det kan RSV-infektionen spridas till lungorna och orsaka lunginflammation eller bronkiolit. Dessa symtom kan innefatta feber, ytlig eller snabb andning, hosta, väsande andning, minskad aptit och en blåaktig hudton.

Om ditt spädbarn uppvisar mer allvarliga symtom eller anses ha hög risk för allvarliga komplikationer av en RSV-infektion, kan du ringa till sjukvårdsupplysningen, 1177, som har öppet dygnet runt för att få råd. Kontakta en barnläkarmottagning eller vårdcentral om barnet är trött och medtaget, har tungt att andas och/eller har hög feber. Efter stängningstid kontakta närmaste akutmottagning. Ring 112 vid allvarlig akut sjukdom för ambulanstransport.

När bör du kontakta läkare?

Även om det inte är så vanligt kan dessa symtom förvärras och vara tecken på en allvarlig RSV-infektion:

 

Hur behandlas RSV-infektioner?

Det finns inget botemedel mot RSV. Antibiotika är endast verksamt mot infektioner orsakade av bakterier, inte av virus. Din sjukvårdskontakt kan dock rekommendera andra sätt för ditt barn att må så bra som möjligt och ge information om vilka tecken du ska vara uppmärksam på. Tecken/symtom som kan betyda att infektionen håller på att bli mer allvarlig och eventuellt kommer att kräva sjukhusvård.

Det finns för närvarande inget vaccin tillgängligt för att förebygga RSV men det finns läkemedel som kan hjälpa till om ditt barn tillhör en riskgrupp som kan fåallvarliga RSV-infektioner.

 

 

+

Du lämnar nu AstraZenecas webbplats

Du har valt en länk som tar dig till en webbplats som underhålls av en tredje part och som Astra Zeneca Sverige inte är ansvarig för.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till webbplatsbesökare. AstraZeneca ansvarar inte för integritetspolicyn för tredje parts webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Klicka på "X" för att gå tillbaka till AstraZenecas webbplats eller "fortsätt" för att fortsätta.

Fortsätt