RS-virus

RS-virusinfektioner är mycket vanliga. Vissa barn är extra känsliga för följderna om de skulle smittas. Som tur är finns en hel del att göra för att undvika det. På denna sida får du tips om vad du kan göra.

Virusfigurer

Detta är RS-virus

RS-virus är ett mycket vanligt luftvägsvirus och det sprids lätt. Infektioner orsakade av RS-virus är därför vanligt förekommande, särskilt under vinterhalvåret. Viruset infekterar luftvägarna. För de flesta av oss passerar det som en lätt förkylning, men inte för alla. Ibland kan RS-virus orsaka betydligt allvarligare tillstånd med infekterade lungor. Hos barn under ett år är RS-virus den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion. Även äldre och individer med immunbrist kan drabbas av allvarlig sjukdom.

Läs mer
RS-virus förkylning

Vem drabbas?

Alla, både vuxna och barn. Under vår livstid så kommer vi att ha haft minst en, men inte sällan, flera RS-virusinfektioner. Oftast resulterar det i en övre luftvägsinfektion med helt vanliga förkylningssymtom.

Läs mer
rs-virus

Hur viruset sprids

RS-virus är mycket smittsamt. Det överförs lätt vid direkt fysisk kontakt med någon som är infekterad, till exempel om man tar i hand eller pussas. RS-virus kan överleva upp till sex timmar på hårda ytor såsom bord, böcker eller dörrhandtag.

Läs mer
RS-virus vanligast på året

När är risken störst?

Varje år uppträder RS-virus som epidemier över hela jorden. I Sverige har vi spridning av RS-virus framförallt under den kalla årstiden. Säsongen kan börja redan i oktober och pågå ända långt in på våren. RS-virussäsongens intensitet och längd varierar från år till år och lokala skillnader över landet är vanliga.

Du kan följa virusets utbredning under säsongen

Antalet rapporterade fall av RS-virus i respektive län till Folkhälsomyndigheten

Varje vecka mellan oktober och maj sammanställer Folkhälsomyndigheten en översikt av antalet rapporterade fall av RS-virus i respektive län. På folkhalsomyndigheten.se kan du se hur det ser ut där du vistas. Siffrorna bygger på laboratoriers och barnklinikers frivilliga rapporter till myndigheten. Det ger en bra bild av virusets utbredning över Sverige under säsongen.

Termometrar

Vilka är tecknen på RS-virus?

Hur märker jag att mitt barn har fått en RS-virusinfektion?
Symtomen hos barn varierar från måttliga förkylningssymtom till svåra andningsbesvär. Hos små barn börjar en RS-virusinfektion oftast som en vanlig förkylning med snuva och hosta. Barnet kanske är lite tröttare än vanligt och kan ha sämre aptit. Det är inte säkert att barnet har feber. I de flesta fall tillfrisknar barnet som efter en vanlig förkylning utan vidare komplikationer.

Läs mer
rs-virus förlopp

Så här ser sjukdomsförloppet ut

Det tar tre till sex dygn från det att man blivit smittad av RS-virus till det att man får symtom. En lindrigare infektion går över på en till två veckor, men de som får en allvarligare nedre luftvägsinfektion får en mer utdragen sjukdom med andningsbesvär och hosta upp till ett par veckor.

Läs mer