Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En man, en kvinna och en bebis

Olika människor, olika perspektiv

ETT MÅL

Att hålla ditt barn friskt kräver ett samarbete

Ett virus

Vad är RSV?

RSV är ett mycket vanligt virus. Nästan alla barn får RSV minst en gång innan de är 2 år gamla.

 

En bebis i ett knyte

Tillhör mitt barn en riskgrupp för allvarlig infektion?

Barn som är födda för tidigt (prematurt)Ett spädbarn som fötts efter mindre än 37 veckors graviditet eller med vissa lung- eller hjärtsjukdomar har en högre risk risk för att få allvarlig RSVEtt virus som kan infektera lungorna och andra luftvägar, och som är väldigt vanligt under spädbarnstiden och tidig barndom-sjukdom.

 

En snöflinga

Hur kan jag skydda mitt barn under RSV-säsongen?

Här är några enkla sätt att minska risken för att ditt barn får en RSV-infektion.

 

Bok

Vill du veta mer och lära dig mer?

Klicka nedan för länkar till mer läsning om RSV samt organisationer som hjälper föräldrar och vårdgivare till barn som är för tidigt födda.