Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En kvinna som leker med en bebis

Hur kan jag skydda mitt barn?

En snöflinga

Förebyggande steg

Det finns olika saker du kan göra för att skydda ditt spädbarn under RSV-säsongen. Läs mer om vad du kan göra om ditt barn trots allt insjuknar och mår dåligt.

När infaller RSV-säsongen?

RSV-utbrott kan inträffa när som helst på året men inträffar oftast under kalla vintermånader. Eftersom RSV-säsongen kan variera i olika regioner är det alltid bäst att fråga läkaren när det inträffar i ditt område. Länk till FHM veckouppdatering.

Vad du kan göra för att minska risken för en RSV-infektion

Två händer som tvättas

Tvätta händerna ofta och be andra att också göra det. Läs mer….

Folksamling

Undvik folksamlingar och andra små barn, särskilt dem med förkylning eller feber. Läs mer…

Anka

Håll leksaker, kläder, filtar och lakan rena.

En cigarett

Låt inte någon röka hemma hos dig eller nära ditt spädbarn.

En spruta

Medicinskt förebyggande åtgärder

Det finns vacciner mot RSV som godkänts för personer från 60 år. Det ena vaccinet är även godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader. Vaccinet ska användas i enlighet med officiella rekommendationer, vilket kan skilja sig från detta godkännande.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp som kan få allvarliga RSV-infektioner så finns det läkemedel som kan skydda ditt barn.