Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En kvinna och en bebis

Vad är RS-virus?

Ett virus

RS-virus översikt

RSV står för Respiratoriskt Syncytialt Virus. Det är ett mycket vanligt virus som lätt kan föras över från person till person.

Hos spädbarn orsakar RSV oftast lätta till måttliga förkylningssymtom. Men hos spädbarn med särskilda riskfaktorer kan det orsaka allvarliga lunginfektioner som behöver behandlas på sjukhus.

När är det RSV-säsong?

RSV-utbrott kan inträffa när som helst på året. De inträffar oftast under kalla vintermånader och varar i genomsnitt i 5 månader. Eftersom RSV-säsongen kan variera i olika regioner är det alltid bäst att fråga din mottagning/BVC när det inträffar i din region.

Varje vecka mellan oktober och maj sammanställer Folkhälsomyndigheten en översikt av antalet rapporterade fall av RS-virus i respektive län. På deras hemsida kan du se hur det ser ut där du vistas. Siffrorna bygger på laboratoriers och barnklinikers frivilliga rapporter till myndigheten. Det ger en bra bild av virusets utbredning över Sverige under säsongen.

 

Graphic_WorldMap_RSVSeason.png

Norr om ekvatorn

Varje år uppträder RS-virus som epidemier över hela jorden. I Sverige har vi spridning av RS-virus framförallt under den kalla årstiden. Säsongen kan börja redan i september och pågå ända långt in på våren. RS-virussäsongens intensitet och längd varierar från år till år och lokala skillnader över landet är vanliga.

Nära ekvatorn

RSV inträffar året runt med någon ökning under regnperioden.

Söder om ekvatorn

RSV-säsongen börjar någon gång mellan mars och juni.

Hur sprids RSV?

 

RSV sprids lätt genom nysningar, hosta eller

genom att röra vid någonting som har viruset på sig.

Två händer som rör varandra

Kontakt från person till person

Kontakt mellan personer som t.ex. att pussas/kramar eller att dela koppar/bestick.

Två otvättade händer

Otvättade händer

RSV kan överleva 30 minuter eller mer på otvättade händer.

Babymobil

Föremål eller ytor

RSV kan överleva i upp till 6 timmar på ytor som t.ex. leksaker, tangentbord eller dörrhandtag.

Vilka är symtomen på RSV-infektion?

Symtom på RSV kan till en början likna förkylningssymtom. Det tar tre till sex dygn från det att man blivit smittad av RS-virus till det att man får symtom. En lindrigare infektion går över på en till två veckor, men de som får en allvarligare nedre luftvägsinfektion får en mer utdragen sjukdom med andningsbesvär och hosta upp till ett par veckor. Symptom kan vara:

  • Lätt feber
  • Torrhosta
  • Lätt huvudvärk
  • Rinnande näsa
  • Halsont

De flesta barn får inte en allvarlig RSV-infektion. Men hos dem som får det kan RSV-infektionen spridas till lungorna och orsaka lunginflammation eller bronkiolit. Dessa symtom kan innefatta feber, ytlig eller snabb andning, hosta, väsande andning, minskad aptit och en blåaktig hudton.

Om ditt spädbarn uppvisar mer allvarliga symtom eller anses ha hög risk för allvarliga komplikationer av en RSV-infektion, kan du ringa till sjukvårdsupplysningen, 1177, som har öppet dygnet runt för att få råd. Kontakta en barnläkarmottagning eller vårdcentral om barnet är trött och medtaget, har tungt att andas och/eller har hög feber. Efter stängningstid kontakta närmaste akutmottagning. Ring 112 vid allvarlig akut sjukdom för ambulanstransport.

När bör du kontakta läkare?

Även om det inte är så vanligt kan dessa symtom förvärras och vara tecken på en allvarlig RSV-infektion:

Blåa lungor

Kort, ytlig, snabb andning eller svårigheter att andas; bröstmusklerna och huden dras inåt vid varje andetag

Ett barn som nyser

Väsande andning: du kan höra en hög ton när barnet andas ut

Feber

Feber

Nappflaska

Minskad aptit

En hand som vinkar

Irritabilitet eller ovanlig trötthet; blåaktig hudton

Skrivplatta

Hur behandlas RSV-infektioner?

Det finns inget botemedel mot RSVAntibiotika är endast verksamt mot infektioner orsakade av bakterier, inte av virus. Din sjukvårdskontakt kan dock rekommendera andra sätt för ditt barn att må så bra som möjligt och ge information om vilka tecken du ska vara uppmärksam på. Tecken/symtom som kan betyda att infektionen håller på att bli mer allvarlig och eventuellt kommer att kräva sjukhusvård.

Det finns vacciner mot RSV som godkänts för personer från 60 år. Det ena vaccinet är även godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader. Vaccinet ska användas i enlighet med officiella rekommendationer, vilket kan skilja sig från detta godkännande.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp som kan få allvarliga RSV-infektioner så finns det läkemedel som kan skydda ditt barn.