Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En kvinna och en bebis

Tillhör mitt barn en riskgrupp?

Lungor

Tillstånd med ökad risk

För tidigt födda barn och barn med vissa lung- eller hjärtproblem har en högre risk att få mer allvarlig RSV-infektion. Vissa barn är extra känsliga om de skulle smittas. Det finns dock en del man kan göra för att undvika att bli smittad. På denna sida får du tips om vad du kan göra.

Hos de flesta barn orsakar RSV lätta förkylningsliknande symtom. Men för barn i i riskgrupperna kan RSV orsaka allvarliga lunginfektioner som t.ex. lunginflammation och bronkiolit vilket gör så att de små luftvägarna i lungorna svullnar och fylls med slem, och gör det svårt att andas. Ett visst skydd får barnet genom antikroppar från mamman som passerar via moderkakan sent under graviditeten.

 

 

 

Vilka tillstånd ökar risken för allvarlig RSV-infektion?

ett litet knyte med en bebis

Barn som är födda för tidigt

Barn som föddes för tidigt
(moderns graviditet varade 37 veckor eller mindre) och är 6 månader eller yngre i början av RSV-säsongen.

Läs mer

Blåa lungor

Barn med vissa typer av kroniska lungproblem

Spädbarn eller småbarn som har vissa typer av kroniska lungproblem (Läkare kallar detta för bronkopulmonell dysplasi eller BDP) och är 24 månader eller yngre.

Läs mer

ett hjärta som illustrerar hjärtfrekvens

Barn med vissa typer av hjärtproblem

Spädbarn eller småbarn som har vissa typer av hjärtproblem (läkare kallar detta för medfödd hjörtsjukdom eller CHD) och ör 24 månader eller yngre.

Läs mer

Riskfaktorer i miljön

Det finns andra riskfaktorer som kan öka risken för att ett spädbarn får en allvarlig RSV-infektion. Dessa innefattar:

Barn som är ovanligt små vid födseln.

En inhalator

Astma i familjen

Symbol för det manliga könet

Manligt kön

En cigarett

Föräldrar och/eller annan familjemedlem som röker hemma.

folksamling

Trångboddhet eller många syskon hemma.

Förskola

Gå på förskola/ha syskon på förskola eller i skolan.