Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En kvinna och en bebis

Vilka tillstånd orsakar en högre risk för allvarlig RSV-infektion?

ett litet knyte med en bebis

Barn som är födda för tidigt

Barn som föddes för tidigt (moderns graviditet varade 37 veckor eller mindre) och är 6 månader eller yngre i början av RSV-säsongen. För tidigt födda barn är mer infektionskänsliga än fullgångna barn och behöver skyddas från smitta genom förebyggande åtgärder.

Ett för tidigt fött barn som smittas av RS-virus blir oftast mycket sjukare än andra barn och kan behöva hjälp med andningen. Lungorna är inte färdigutvecklade förrän i slutet av graviditeten, och hos barn som föds mycket för tidigt har lungorna inte hunnit utvecklas fullt ut.

Barnet kan ha problem med andningen och med sin syresättning. Att då också drabbas av en RS-virusinfektion med ökad slemproduktion som följd, som i sig kan göra det svårt att andas, innebär ytterligare en påfrestning. Andningsproblemen kan dessutom göra att barnet inte orkar äta utan måste sondmatas. Det är särskilt viktigt för barn som föds för tidigt att få i sig tillräckligt med näring så att de växer så bra som möjligt.

Blåa lungor

Barn med vissa typer av kroniska lungproblem

Spädbarn eller småbarn som har vissa typer av kroniska lungproblem (läkare kallar detta för bronkopulmonell dysplasi eller BDP) och är 24 månader eller yngre.

BPD innebär att de får en nedsatt lungfunktion och kan ha behov av extra syrgas under en period för att kunna syresätta sig tillräckligt. Symtom med snabb andning och ibland även astmaliknande besvär kan kvarstå under flera år. Barn med BPD ska skyddas mot smitta så långt det är möjligt. 

En RS-virusinfektion eller annan luftvägsinfektion kan bli extra besvärlig för barn med BPD eftersom lungfunktionen redan är försämrad. Därför ska dessa barn skyddas mot smitta så långt det är möjligt. De kan behöva skyddas mot infektioner ända upp till två- till treårsåldern. Prata gärna med din läkare om det finns mer att göra i förebyggande syfte.

ett hjärta som illustrerar hjärtfrekvens

Barn med vissa typer av hjärtproblem

Spädbarn eller småbarn som har vissa typer av hjärtproblem (läkare kallar detta för medfödd hjärtsjukdom eller CHD) och är 24 månader eller yngre. Barn som föds med medfött hjärtfel tillhör riskgrupperna. Dessa barn behöver skyddas extra väl så att de inte blir sjuka. Att barnet har hjärtfel kan upptäckas ibland redan vid ultraljudsundersökning under graviditeten eller i samband med undersökningen av det nyfödda barnet på BB eller vid BVC-kontroller.

I Sverige föds ungefär 800 barn per år med hjärtfel. Det finns olika typer av hjärtfel och de är olika allvarliga. En del barn behöver opereras, för andra räcker behandling med läkemedel och ibland behövs bara regelbundna läkarkontroller.

För vissa barn med hjärtfel behövs en hjärtoperation, till exempel om barnet har ett större hål mellan hjärtats kammare. Barn med andra typer av hjärtfel kan behöva opereras i flera steg. Gemensamt för barnet med hjärtfel är att de är känsligare än friska barn. Innan hjärtoperationen eller mellan operationerna kan barnet med hjärtfel ha lägre syremättnad i blodet.

Barnet med hjärtfel kan ha nedsatt fysisk förmåga och det kan vara svårt för ett barn med hjärtfel att äta. Barnet kanske inte orkar äta, eller blir andfådd eller ansträngt av att amma eller suga på nappflaska. Om barnet med hjärtfel med dessa symtom råkar ut för en RS-virusinfektion blir det ytterligare en påfrestning som barnet måste klara av.

För ett barn som behöver hjärtoperation är det viktigt att det håller sig friskt. Om barnet har, eller nyligen har haft, en RS-virusinfektion kan man inte genomföra den hjärtoperation som kan vara livsviktig eller symtomlindrande för barnet. Oftast måste operationen skjutas upp cirka sex veckor efter infektionen innan barnet kan opereras p g a ökad risk för komplikationer.